Všeobecné obchodné podmienky pre cenový porovnávač Expandeo.com

I. Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Podmienky") upravujú vzťahy medzi prevádzkovateľom cenového porovnávača Expandeo.com (ďalej len "Expandeo.com") a jeho používateľmi.
 2. Prevádzkovateľom služby Expandeo.com je spoločnosť FASTFORWARD VENTURES LLC, SAN DIEGO, CA, 92110, USA.

II. Charakteristika služby

 1. Expandeo.com poskytuje používateľom službu cenového porovnania produktov z rôznych internetových obchodov.
 2. Užívatelia môžu prostredníctvom Expandeo.com získavať informácie o produktoch a cenách od rôznych predajcov.
 3. Expandeo.com nezaisťuje a nevykonáva predaj produktov. Pre detailné informácie, objednávky či reklamácie sa používatelia musia obracať priamo na predajcov, ktorých ponuky sú na webe zobrazené.

III. Zodpovednosť

 1. Expandeo.com sa snaží zaistiť, aby informácie na webe boli aktuálne a správne, ale nenesie zodpovednosť za ich presnosť.
 2. Užívatelia by mali vždy overiť informácie priamo na stránkach predajcu.

IV. Odkaz na tretie strany

 1. Expandeo.com obsahuje odkazy na webové stránky tretích strán. Za obsah týchto stránok nenesie Expandeo.com zodpovednosť a odkazy neznamenajú, že Expandeo.com s obsahom týchto stránok súhlasí.

V. Ochrana osobných údajov

 1. Prevádzkovateľ chráni osobné údaje užívateľov v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä GDPR.
 2. Osobné údaje užívateľov sú spracovávané iba za účelom poskytovania služby, marketingu a analýzy.
 3. Užívateľ má právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania, rovnako ako právo vzniesť námietku proti spracovaniu a právo na prenositeľnosť údajov.

VI. Cookies Policy

 1. Web Expandeo.com využíva súbory cookies za účelom zlepšenia užívateľského zážitku, analýzy návštevnosti a na marketingové účely.
 2. Užívateľ súhlasí s používaním cookies tým, že pokračuje v prezeraní webu.
 3. Pokiaľ si užívateľ nepraje, aby boli cookies používané, môže ich kedykoľvek deaktivovať vo svojom prehliadači.
 4. Niektoré cookies môžu byť uložené tretími stranami, s ktorými Expandeo.com spolupracuje.

VII. Otázky, objednanie a reklamácia produktov

 1. Expandeo.com je cenový porovnávač a neskladuje, nepredáva a nedodáva žiadny tovar. V prípade otázok ohľadom dostupnosti produktu, technických parametrov produktu, rovnako ako v prípade objednania alebo reklamácie tovaru je nutné sa obracať priamo na jednotlivých predajcov, ktorých ponuky sú na webe zobrazené.

VIII. Zmena Podmienok

 1. Prevádzkovateľ môže tieto podmienky kedykoľvek zmeniť. Užívatelia budú o zmene informovaní prostredníctvom webu.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1. 1. 2023.
 2. Všetky spory vyplývajúce z týchto Podmienok budú riešené príslušnými súdmi v Slovenskej republike.